Mitä on Scandinavian Defendo?

 

 

Scandinavian Defendo on realistinen itsepuolustus- ja voimankäyttöjärjestelmä, joka perustuu tehokkaisiin, yksinkertaisiin ja suoraviivaisiin tekniikoihin. Helposti opittava järjestelmä on kehitetty nyky-yhteiskunnassa esiintyviin mahdollisiin väkivallan uhkatilanteisiin, joita saatamme kohdata yllättäen arkielämässä. Scandinavian Defendossa perusoletus on, että oppiminen syntyy ensin opettelemalla oikea vaste, sen jälkeen toistamalla sitä harjoittelussa ja lopuksi soveltamalla sitä samankaltaisissa tilanteissa.

Defendo lähtee ajattelutavasta, että itsepuolustustilanne rakentuu kolmesta ominaisuudesta; psyykestä, fysiikasta ja tekniikasta, joita pyritään harjoittelun kautta vahvistamaan. Defendo on erityisesti turvallisuusalan työntekijöiden ja viranomaisten suosiossa, eikä ihme, sillä laji on yksinkertainen, toimiva ja helppo oppia. Tekniikat toimivat itsepuolustuksen ydintarkoituksessa – vaikeissa tilanteissa, jotka tulevat yllättäen. Laji sisältää paljon stressin alla toiminnan harjoittelua, joka opettaa mielen hallintaa sekä vahvistaa henkisiä ominaisuuksia.

Defendon harjoitteita tehdään nopeasti ja voimalla, käyttämällä harjoituksissa paljon kamppailua ja kontaktia. Defendo perustuu siihen, että siinä käytettävillä tekniikoilla aloittelijakin pystyy treenaamaan melko nopeasti ”täysillä”. Harjoitukset pidetään mielekkäinä monipuolisilla harjoitteilla, jotka kaikki perustuvat tosielämässä havaittuihin uhkatilanteisiin. Harjoituksissa käytetään vain pelkistettyjä ja yksinkertaistettuja ratkaisuja, joita treenataan elävillä harjoitteilla ja kontaktilla. Lajissa harjoitellaan tärkeitä perustekniikoita todella sen sijaan, että jatkuvasti opeteltaisiin jotain uutta. Lisäksi perustekniikat toistuvat edistyneemmissä tekniikoissa osina niitä tai jopa lähes identtisinä, mikä helpottaa oppimisprosessia.

 

DEFENDO BLUE

 

Defendo Blue – voimankäyttöammattilaisten itsepuolustus- ja voimankäyttöjärjestelmä perustuu Scandinavian Defendon perustekniikoihin, mutta siinä, missä tavallisen siviilin itsepuolustuksessa mahdollisesti irtaudutaan tilanteesta, Defendo Bluessa pyritään ensisijaisesti kontrolloimaan kohdehenkilöä taikka saamaan tilaa voimankäyttövälineen käytölle.

Perustekniikat maahanvienteihin, pysty- ja maassahallintaan, sekä käsirautojen käyttöön on suunniteltu siten, että ne voidaan tehdä joko yhdellä tai useammalla suorittajalla. Tällöin myös yksin työskentelevä turva-ammattilainen pystyy hyödyntämään täysipainoisesti lajin ratkaisuja. Koska Defendo Blue -perustuu Scandinavian Defendon tekniikoihin ja periaatteisiin, tärkeimpiä turvallisuusammattilaisen fyysisen voimankäytön työkaluja voi harjoitella myös tavallisissa Defendo-harjoituksissa. Tällä tavoin harjoittelu ei jää vain joskus ja jouluna työnantajan tarjoamiin voimankäyttöharjoituksiin.

Hätävarjelutekniikoista lyönneiltä suojautumissa, suojataan itseä luonnollisen puolustusvasteen kaltaisella tavalla, tilanteesta riippuen, joko vetämällä kädet lähelle päätä suojaksi, tai työntämällä käsiä kohti lähestyvää hyökkäystä. Tämän jälkeen hyökkääjän reaktioiden, ja suorittajan kantaman välineistön mukaan, voidaan joko siirtyä tarttumaetäisyyden tekniikoiden kautta kontrolliin pystyssä, maahanvientiin tai vaikka tilan tekemiseen ja välineen käyttöön. Vaarallisista otteista vapautumisessa välittömästi vastustajan horjuttamisen jälkeen pyritään niin ikään siirtymään vastustajan kontrollointiin pystyssä, maassa, taikka tekemään tilaa välineiden käytölle.

defendo_alliance_logo

 

Katso tästä milloin seuraava peruskurssi alkaa!

Tekstin lähteen ja lisää luettavaa Defendosta löydät Spartan Blogista.